RFID Teknolojisinin Kullanım Alanları

Radyo Frekansı Tanımlama veya RFID, bir nesneye bağlı bir etiketten bilgi okumak için radyo dalgalarını kullanma yöntemidir. Bakımı kolay ve az olan, kurulumu basit olan RFID Teknolojisinin kullanımı oldukça yaygındır. İlk bakışta kurulum maliyeti yüksek gibi görünse de uzun yıllar kullanabileceğiniz RFID ürünleri maliyeti düşürür.

RFID Nerelerde Kullanılır

PEKİ RFID ÜRÜNLERİ NERELERDE KULLANILIR?

Perakende Sektöründe

RFID, stoklama ve envanter yönetimini geliştirmek için büyük bir yardımcıdır. Büyük hacimli birimler, yönetilebilir bir envanter sisteminin takibini zorlaştırır, bu da verimsizliklere ve depo masraflarının artmasına neden olur. RFID etiketler herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadığı için bakım ihtiyaçları minimum düzeydedir. Bu sistemler daha iyi müşteri hizmeti sağlayarak hem zaman hem de ekonomik tasarruf sağlar.

Madencilik Sektöründe

Madencilik endüstrisi, RFID teknolojisinin ekipman takibini kolaylaştırmaya ve doğru şekilde dağıtılmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur. Üretim ve süreç takibinde bu teknolojiden yararlanılabilir. Madencilik koşullarında bulunan su ve metal, teknolojinin kullanımında özel dikkat gerektiren birtakım zorluklar barındırsa da teknolojinin esnekliğinden dolayı kolaylıkla aşılabilir problemlerdir.

Ofis ve Dokümantasyon Arşivleme

Saatlerce ofis çalışanlarının zamanını alabilecek karmaşık dosya sistemlerini düzenlemek için de kullanılabilir. Florida Eyalet Üniversitesi, RFID kullanımının işçilerin dosyaları hızlı bir şekilde bulmalarını sağladığını, verimliliği ve üretkenliği artırırken maliyetleri ve çalışan memnuniyetini artırdığını belirtti. Daha düzenli çalışma alanları oluşturmak, önemli dosyaların hacminin o kadar büyük hale geldiği herhangi bir üniversite bağlamında kullanılabilir ve fiziksel düzeni koruma yeteneğini iyileştirir.

Askeri

RFID sistemleri, askeri alandaki teçhizat barındıran kuruluşların değiştirilmesi gereken kırık parçaları izlemelerine yardımcı olabilir. Bu teknoloji teçhizatların daha hızlı taşınmasını ve daha kolay tanımlama ve onarım için uygun şekilde etiketlenmelerini sağlar. Bu gibi kurumların verimliliği artırmak ve işletme maliyetlerini çeşitli şekillerde azaltmak için kullanılabilecek verileri izlemek ve raporlamak için kolay bir yöntem sağlar.

Sağlık Sektörü

RFID, Laboratuvar testleri, röntgenler ve diğer prosedürlerden güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlar. İstasyonunun üzerindeki herhangi bir bilgisayar sağlık personellerine testin herhangi bir zamanda tam olarak nerede olduğunu söyler. Teknoloji aynı zamanda sağlık kuruluşundaki envanter yönetimine de uygulanabilir. RFID sistemlerinin kan, trombosit ve kırmızı hücre envanterini daha iyi takip etmelerini sağladığını ve acil müdahale gerektirebilecek acil durumlara hazır olduklarını tespit etti. Sistem kayıt tutmayı geliştirirken maliyetleri azaltmalarını sağlar.