Hizmet Alanlarımız

RFID Teknolojisinin Kullanım Alanları

Radyo Frekansı Tanımlama veya RFID, bir nesneye bağlı bir etiketten bilgi okumak için radyo dalgalarını kullanma yöntemidir. Bakımı kolay ve az olan, kurulumu basit olan RFID Teknolojisinin kullanımı oldukça yaygındır. İlk bakışta kurulum maliyeti yüksek gibi görünse de uzun yıllar kullanabileceğiniz RFID ürünleri maliyeti düşürür.

Endüstriyel Üretim Zinciri

Üretim Bandı, Depolama, Yükleme Kapıları, Filo Yönetimi, Ürün Takibi

Endüstriyel üretim sektörü, talebe yönelik üretim yaparak fazla üretime bağlı örneğin depolama gibi ekstra maliyetlerini azaltmak için çeşitli sistemler kullanmaktadır. Eski teknolojilere dayalı bu sistemler gelen talepleri öncelik sırasına göre belirleyerek üretimin her bir aşamasında ürün kalitesi ve üretim zamanlaması kontrollerinin yapılması için çeşitli kurallar içermektedir. UHF RFID teknolojisi bu stratejileri geliştirmek için çok güçlü bir araçtır. Üretimin tüm aşamasının RFID uygulamaları ile kontrol altında tutulması, özellikle endüstriyel üretim yapan büyük işletmelerde üretim takibini kolaylaştırmasının yanı sıra çok kısa sürede yatırım verimliliğini de sağlamaktadır.

Endüstriyel Üretim Zinciri

Hayvancılık ve Gıda Sanayi

Hayvancılık ve Gıda Sanayi

Hayvan kimliklendirme, sürü yönetimi, çiftlik otomasyon, üretimden perakendeye her aşamada takip.

Hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin her ikisine de uygulanabilen CAEN RFID hayvan kimliklendirme sistemleri ile et üretiminin her aşamasında hayvan kimlik takibi zahmetsizce ve hatasız olarak yapılabilmektedir. RFID kulak küpeleri, ısıya ve suya dayanıklı özel tasarlanmış etiketler, gerek uzun menzilli gerek mobil el okuyucuları ile üretimden satışa kadar ürün hakkındaki bilgi eksiksiz olarak kayıt altına alınabilmektedir. Sürü yönetimi ve çiftlik otomasyon sistemlerinin yanısıra, soğuk hava depolarındaki ve ürün nakliyesi sırasındaki sıcaklık kontrolü için kullanabileceğiniz hazır paket RFID uygulamalarımızla da kısa sürede RFID teknolojisine geçebilirsiniz.

Hazır Paket RFID Uygulamaları

IRADETS, çok çeşitli sektörel alanlara uygulanabilecek hazır paket RFID uygulamaları ile sisteminizin RFID teknolojisine geçişini hızlandırmaktadır. Hazır paket uygulamalar yazılımları ile birlikte temin edilmekte ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak modifiye edilebilmektedir.

Hazır Paket Uygulamaları

Sıcaklık Kontrollü sistemler

Sıcaklık Kontrollü sistemler

Sıcaklık Kontrollü Depolama ve Nakliyat Sistemleri

Soğuk depo ve rafların kontrolü. Başta ilaç ve gıda sanayi olmak üzere sıcaklık kontrollü taşımacılık gerektiren tüm sektörlerde. İlaç ve gıda ürünlerinin büyük çoğunluğunun belirli sıcaklık değerlerinin dışına çıkılmadan nakliyesi gerekmektedir. Kritik notlara yerleştirilecek okuyucular ve CAEN RFID sıcaklık kaydedici etiketlerini kullanarak ürünlerinizin nakliyesi sırasında gerçek zamanlı sıcaklık izlemesi yapabilir, sergi salonlarında, hastanelerde, kontrollü giriş olan her yerde kullanılabilir. Büyük fabrikaların üretim bantlarında, ürün takibi için de kullanılmaktadır.

Atık Yönetimi

Atık yönetimi ve geri dönüşümü bugün endüstrideki en ilgi çekici ve önemli alanlardan biridir. Atıkların takip edilmesi ve geri dönüşüm aşamaları UHF RFID teknolojisi kullanılarak hem daha kolay kontrol edilebilir hem de geri dönüşüm etkinliği artırılabilir.

Atık imha etme ihtiyacı birçok nedenden dolayı sürekli olarak artmaktadır: Artan zenginlik (ne kadar çok satın alırsanız, o kadar çok imha edersiniz), artan nüfus, artan şehirleşme ve yaşam tarzı değişikliği, sadece bazılarını alıntılamak gerekirse, çevreye ciddi sorunlara neden olur.

Atık Yönetimi

Ancak atık, tutarlı atık yönetimi uygulamalarıyla doğru bir şekilde ele alınırsa değerli bir kaynak olabilir. Faydaları ekonomik (hammadde kullanımını azaltmak için geri dönüşüm), sosyal (sağlık üzerindeki etkiyi azaltmak, doğal kaynakları gelecek nesiller için korumak) ve çevreseldir (atığın azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi hava ve su kalitesi üzerindeki olumsuz etkiyi azaltır ve sera gazı emisyonlarını azaltır.) .

Bu nedenlerden dolayı doğru bir atık yönetimi ve geri dönüşüm süreci, genel süreçleri iyileştirmek için teknolojiye bakan hem kamu hem de özel şirketler için çok önemlidir.

RAIN RFID teknolojisi, atık yönetimi ve geri dönüşüm sürecinin tüm aşamalarını iyileştirmeyi amaçlayan hızlı ve güvenilir tanımlama ve veri toplama sağlar.