Gömülü RFID Nedir

RFID teknolojisinin kullanımı bugün birkaç yıl öncesine göre daha yaygındır. Geleneksel kapı veya portal konseptinden gelişen RFID modüllerinin ürünlere yerleştirilmesi, şüphesiz mevcut ve köklü teknolojilere katma değerdir.

RFID özellikli cihazların faydaları her gün tüm paydaşlar için netleşiyor: UHF RFID ürünleri, tipik olarak birkaç uygulamada birden fazla işlevi ele alabilen akıllı cihazlar olarak algılanıyor, böylece son kullanıcılara süreç yeniliği ve rekabet avantajı sağlıyor.

Gömülü RFID’den yararlanabilecek tüm uygulamaları listelemek çok büyük bir görev olabilir, ancak en popüler olanlardan birkaçı endüstriyel otomasyon ve mobilite, sahteciliği önleme, güvenlik, erişim kontrolü, ürün görünürlüğü ve müşteri deneyiminde envanter içerir.