Atık Yönetiminde RFID Teknolojisi

Atık bertarafı birçok nedenden dolayı sürekli artmaktadır: artan zenginlik (ne kadar çok satın alırsanız o kadar çok elden çıkarırsınız), artan nüfus, artan şehirleşme ve yaşam tarzı değişikliği, sadece bazılarını belirtmek gerekirse, çevre için ciddi sorunlara neden olur.

Ancak, tutarlı atık yönetimi uygulamaları ile doğru bir şekilde ele alındığında atık değerli bir kaynak olabilir. Faydaları ekonomik (hammadde kullanımını azaltmak için geri dönüşüm), sosyal (sağlık etkisini azaltmak, doğal kaynakları gelecek nesiller için korumak) ve çevreseldir (atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, hava ve su kalitesi üzerindeki olumsuz etkiyi azaltır ve sera gazı emisyonlarını azaltır) .

Bu nedenlerle doğru bir atık yönetimi ve geri dönüşüm süreci, genel süreçleri iyileştirmek için teknolojiye bakan hem kamu hem de özel şirketler için çok önemlidir.

RAIN RFID teknolojisi, atık yönetimi ve geri dönüşüm sürecinin tüm aşamalarını iyileştirmeyi amaçlayan hızlı ve güvenilir tanımlama ve veri toplama sağlar.

Bir diğer önemli avantaj, süreci onaylamak, rota planını iyileştirmek, ayrıntılı istatistikler hazırlamak ve en erdemli kullanıcıları ödüllendirmek için toplanan verileri kullanma becerisidir.

CAEN RFID’nin önerisi, RAIN RFID, GPRS ve GPS teknolojilerini karıştıran ana atık ve geri dönüşüm endüstrisi uygulamaları için pazar talebini karşılayabilir.